CSONTVÁRY

Ötletpályázat

Zárójelentés

(A zárójelentést csak regisztrált felhasználók érhetik el.)

NYERTESEK

díj

összeg

szerzők

sorszám

azonosító

1. díj

4 000 000 Ft

Unitef-83 Zrt.

Szerző: Pintér Tamás János és Simon Viktória
Társszerző: Tóth Domonkos,
Fedlap fotó: Móricz-Sabján Simon

19

724129

2. díj

2 000 000 Ft

NART Építész Műterem Kft.

Társszerzők: Kovács Csaba, Máté Tamás, Vass-Eysen Áron,
Gerse Dániel

14

533161

2. díj

2 000 000 Ft

Szerző: Kőműves Márton
Társszerzők: Petrányi Luca, Sas Maxim, Szabó Áron

20

803890

3. díj

1 500 000 Ft

Szerző: Somosi János
Társszerzők: Mechle Balázs, N.Nagy Tamás, Vass-Eysen Áron,
Gál Béla

7

272853

3. díj

1 500 000 Ft

Dobai Építésziroda Kft.

Szerző: Dobai János
Társszerzők: Vasáros Zsolt (Narmer Építészeti Stúdió Bt.),
Nagy Gábor (Narmer Építészeti Stúdió Bt.)

17

587489

kiemelt megvétel

1 000 000 Ft

MCXVI Építészműterem Kft.

Szerző: Herczeg László
Társszerző: Ritter Dániel

4

213070

kiemelt megvétel

1 000 000 Ft

Szerző: Halas Iván

1

110245

kiemelt megvétel

1 000 000 Ft

Benczúr-Weichinger Studio Kft.

Társszerzők: Bodóczky Antal, Holics Tamás, MAG Stúdió Bt.

8

290373

megvétel

500 000 Ft

Szerző: Vadász György
Társszerző: Labádi Zoltán

16

564561

megvétel

500 000 Ft

Szerző: Szilágyi Balázs

5

223225

megvétel

500 000 Ft

Szerző: Herkli Mátyás Barnabás
Társszerző: Orova Marcell, Hadas László

11

439294

megvétel

500 000 Ft

Szerző: Sárosi Anita

21

605483

MEGVÉTELBEN NEM RÉSZESÜLT PÁLYAMŰVEK

ÖTLETPÁLYÁZAT
CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR
ALKOTÁSAIT BEMUTATÓ KIÁLLÍTÓTÉR
LÉTREHOZÁSÁRA

Magyarország Kormánya elismerve Csontváry Kosztka Tivadar életművének nagyságát és tiszteletben tartva a festő végakaratát, valamint ismerve az általa készített, hadiárvák, rokkantak alapja javára tervezett kiállítás vázlatának részleteit, felhívta a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével együttműködve, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság bevonásával gondoskodjon ötletpályázat kiírásáról.


Magyarország Kormánya felhívásának eleget téve a Miniszterelnökség nyílt ötletpályázatot ír ki a festő alkotásait méltó módon bemutató „kiállítótér” lehetséges megoldásainak bemutatására.


A teljes pályázati kiírás és annak mellékletei regisztráció után ingyenesen letölthetők.


Kérdéseit a regisztráció után teheti fel.
KAPCSOLAT

email: info@csontvarypalyazat.hu

Ez a cím kizárólag a technikai jellegű kérdések feltételéhez használatos.

Kérjük, hogy a pályázat tartalmával kapcsolatos kérdéseiket a regisztráció után elérhető űrlap segítségével tegyék fel.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT KIVONATA

1

Pályázati terv

.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Az ötletpályázat résztvevője – pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet:

  • aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
  • aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
  • akivel szemben a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (4)-(5) és 17. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.
Az ötletpályázat résztvevője – a pályázó – az a gazdálkodó (jogi, vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet,

  • amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta,
  • amely gazdálkodó szervezettel szemben a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (4)-(5) és a 17.§ (3) bekezdésében felsorolt kizáró okok egyike sem áll fenn.

PÁLYÁZAT ÜTEMEZÉSE

Előzetes regisztráció

2015. december 15.

Ötletpályázat kiírás közzétételének kezdete

2016. március 31.

Kérdések beérkezésének, feltöltésének határideje

2016. április 11. 24:00

Kérdésekre adott válaszok közzétételének határideje

2016. április 21. 24:00

Pályaművek postára adásának határideje

2016. május 31. 24:00

Pályázat eredményének kihirdetése

2016. június 30.