CSONTVÁRY

Ötletpályázat

12. sz. pályamű (470693)

A pályamű Pécs városközpontjának építészeti értékekben gazdag környezetében, a Káptalan utca és az Aradi Vértanúk útja (illetve a középkori városfal) közti lejtős telekre kívánja elhelyezni a kiállítótereket. A telket Pécs városa ajánlotta fel az új kiállítótér céljára, amely e funkcióra alkalmas.

A pályázat koncepciójának kiindulása az az ókori közel- keleti építészeti világ, amely a festő képein megjelenik. A tervezett épület választott nyelvezete ezt a keresztény szakralitást kívánja megjeleníteni sajátos stílusával, tudatosan felvállalva a historizálást, amelynek megvalósulását modern anyagok – vasbeton, hőszigetelt üveg, rozsdamentes acél, teherhordó üvegfödém, stb. – alkalmazásával tervezi.

A tervezett épületegyüttes a teljes Csontváry-életmű bemutatását kívánja megvalósítani. A kiállítási tematika és az épület belső világa – történeti építészeti formái – a festmények által megidézett világgal való folytonosságra utal. Az épületben fontos szerepet kap a fény, áttört üvegfalak és üvegfödémek, valamint a bevilágítók révén.

A keleties formáival megjelenő kupolás együttes – bár Pécs építészeti világától ez a formarend nem áll távol – a Káptalan utca hagyományos nyeregtetős, egyszerűbb építészeti tömegformákkal jellemezhető világával kontrasztot alkot, és a székesegyházhoz való közelsége révén az illeszkedés kérdését hangsúlyozottan veti föl.

A felvállalt tudatos historizálás ellentétben áll az innovativitás és eredetiség építészeti kritériumával, amelynek ellentmondásosságát a mai anyagok használata is nehezíti.