CSONTVÁRY

Ötletpályázat

2. sz. pályamű (145773)

A pályázat a tervezett kiállítóteret Budapesten, a világháború és az azt követő tudatos ideológiai rombolás nyomait mai napig magán viselő Szent György téren valósítaná meg. A helyszínválasztás egyértelműen a „Csontváry Géniusza”időszaki kiállításnak helyt adó Honvéd Főparancsnokság sikeréből adódik és kétséget kizáróan kellő számú látogatót biztosítana, azonban meg kell jegyezni, hogy Csontváry kifejezetten ellenezte, hogy képeinek állandó kiállítótere a Budai Várban legyen. A festő utalt arra, hogy egy esetleges háború során a Vár bizonyosan kiemelt célpont lesz és művei így elpusztulhatnak. (Sajnos a történelem igazolta ezen félelmet.)

Ilyen szempontból a helyszínválasztás és az alaprajzi kontúr végtelent idézése kellően szimbolikus, azonban az építmény adott téren történő elhelyezése, építészeti kontextusa kedvezőtlen. Az egykori koronázó dombra illesztett épület és a Palota főbejárati homlokzatának teljes kitakarása nem megnyugtató megoldás.

A tervezett téri koncepciók és a kiállítási tematika a maga rendszerében átgondolt, de sok esetben öncélú. Az egyes kiállítóterek zaklatott formalizmusa és az ott kiállított műalkotások nem erősítik, hanem gyengítik egymás hatását. Az épület „dinamikus” tömege és külső, cortenlemez burkolata a Szent György tér megmaradt, higgadt és elegáns térfalai között túlzott kontrasztot képez. A corten burkolat további alkalmazása a Palota környékén, (tekintettel a Várbazár felújítására) nem támogatható.