CSONTVÁRY

Ötletpályázat

21. sz. pályamű (605483)

A pályamű, a kiállító tér helyszínének Budapesten, a Normafa 477 m szintmagasságú gerincét találta a legmegfelelőbbnek. A jelenleg itt található parkoló a rendezési terv szerint áthelyezésre kerül. A múzeum, a tetejére tervezett kilátóval, így közkedvelt, jól megközelíthető természeti környezetben, egyetlen fa kivágása és a zöldterület csökkentése nélkül megvalósítható.

A helyszín és az épület együttese jól szolgálja Csontváry és művészete iránti érdeklődés felkeltését és széleskörű megismertetését hazai és külföldi látogatóknak egyaránt.

Csontváryt életének alkotói fázisában egy cél vezérelte, hazájának dicsőségére a világ legnagyobb festőjévé válni. Ez űzte, hajtotta előre, meg-megállva, egyre „feljebb” az általa kiválasztott úton. A pályázat kortárs építészeti eszközökkel, ezt a felfelé haladó, egyre magasabbra törő utat körvonalazza, a folyamatosan emelkedő, táguló és kiteljesedő kiállítási terekkel és az közé ékelődött vízszintes, kitekintő „pihenőkkel”.

A kiállítás tematikája nem az egész életmű bemutatására törekszik, (ezt továbbra is a pécsi múzeum feladata marad) hanem csak az egész szempontjából meghatározó művek kiállítására.

A 8 db kiállítótér tiszta, visszafogott „házszerű” formájával, képekhez méretezett tereivel, áttekinthető tiszta kapcsolataival, csak védelmet és teret ad festménynek. A kilencedik tér egy kilátó, mely felülemelkedve, megfelelő magasságból rátekintést nyújt az épített és a természetes környezet, a történelem és a kultúra emlékeinek összegző együttes látványára, Budapest panorámájára.

A Bíráló Bizottság tekintettel a helyszínválasztásra, a műalkotások és a kiállítóterek összhangjára a pályaművet megvételben részesíti.