CSONTVÁRY

Ötletpályázat

3. sz. pályamű (162305)

A szöveges formában benyújtott, mintegy másfél oldalas pályázat Csontváry Kosztka Tivadar alkotásainak élményszerű bemutatására, a "befogadás élményének fokozására" tesz javaslatot.

Pályázó elképzelése szerint egyes festményeket ki lehetne mozdítani a két dimenzió világából a térbe, azzal a céllal, hogy a látogató valósággal "beléphessen" a műalkotásba, illetve annak a környezetébe, szférájába, annak részévé válhasson egy időre. Különféle művészi és technikai megoldásokkal az egyszerű szemlélés és gondolattársítások élményét meghaladva
össz-érzékszervi benyomást kaphatnának a látogatók a Csontváry által bejárt helyszínekről, műalkotásainak tárgyairól, így mindaz, amit a festményen "csak" lát az ember, mélyebben bevésődne a tudatába.

Pályázó javaslataival arra hívja fel a figyelmet, hogy a "klasszikus" múzeumlátogatási/bemutatási kultúra sok szempontból válságban van, a látogatók szeretik, egyre inkább elvárják és meghálálják az interaktivitást, a személyes élményszerzés örömét.

Mindazonáltal a javaslat csak nagyon korlátozottan tud megfelelni annak az ötletpályázatban olvasható és Pályázó által is hivatkozott feladat-megoldási igénynek, amely ez egyes műalkotásokat "eredeti kiállító helyüktől való elmozdítás nélkül", egyéb, "méltó módon történő" megjelenítését biztosítja.