CSONTVÁRY

Ötletpályázat

4. sz. pályamű (213070)

A terv négy meghatározó gondolat köré épül. Ezek legfontosabbika, hogy a Csontváry képek természetes otthona Pécs, ahol megfelelő helyen, megfelelő odafigyeléssel és alázattal őrzik és mutatják be a műveket. Ugyanakkor a jelenlegi múzeum bővítése, új szempontú építészeti kiegészítése, eredményesen járulhat hozzá, az életmű komplexebb bemutatásához, a látogatók eléréséhez.

A tervező a bővítést a múzeum kertjében képzeli el, olyan speciális, földbe süllyesztett kockákat álmodva, amelyek méretüknél és tájolásuknál fogva lehetővé teszik a mester nagyméretű főműveinek bemutatását is. Ily módon szimbiózist teremt az épületben látható alkotásokkal.

A pályázat vezérgondolata, a pécsi helyszín hangsúlyozása mellett, egyértelműen a természet közeliség hangsúlyozása, amely a Csontváry művek megszületésének körülményeire, a festő belső indíttatásának ismeretére utal. A süllyesztett terek természetes megvilágításban, a természetbe ágyazva kívánnak még nagyobb erővel hatni a látogatóra.

Csontváry művészete jól jellemezhető a kalitkába nem zárható madár hasonlatával, amelyet a pályamű tervezője mottónak is tekint. Ezt a gondolatot élményszerűen, a múzeum bővítésének reális megoldásaként mutatja be, izgalmas építészeti és múzeumtechnológiai eszközei pedig a megvalósítás szakaszában továbbfejleszthetőek

A Bíráló Bizottság tekintettel a helyszínválasztásra és a koncepció átgondoltságára való tekintettel a pályaművet kiemelt megvételben részesíti.