CSONTVÁRY

Ötletpályázat

7. sz. pályamű (272853)

A pályázat a Pécs megyei jogú város Önkormányzata által felajánlott telken, Pécs középkori városfalain belül, a Káptalan utca és az Aradi Vértanúk útja (illetve a középkori városfal) közé kívánja elhelyezni a kiállítótereket. A lejtős telek, mint helyszín messzemenően alkalmas az új kiállítótér céljára, adottságai több szempontból ideálisak.

A helyiségek többségének terepszint alatti telepítése az építészeti környezetbe való léptékhelyes illeszkedést szolgálja – akár a szomszédos múzeumokkal való összekötés lehetőségével is –, ugyanakkor lehetőséget teremt arra, hogy Csontváry misztikus világát a „külső és belső univerzum” összefüggésében megjelenítse. A kő tömegszerűsége és a belsőbe bejutó szűrt fények sajátos kontrasztot képeznek, alkalmasak arra, hogy Csontváry képeinek gazdag színvilágát és titkait építészeti keretbe foglalják, az állandóságot és változást képletszerűen megjelenítsék.

A tervezett épülettömegek a Káptalan utca középkori eredetű házainak tömegképzését követik sakktábla-szerű telepítésükkel, léptékükkel és formájukkal alkalmazkodnak az építészeti környezethez. „Csiszolt” formáik a megmunkáltságra, illetve az alakítás folytatható lehetőségére utalnak. Az épülettömegek környezete is ezt az egyszerű nyelvezetet szólaltatja meg.

A pályamű egyszerű tömegeivel ellentétben nagyon gazdag, differenciálható, diffúz fényhatásokkal gazdagítja a belsőt, alkalmas arra, hogy a gazdag életmű építészeti háttere legyen. Ez az építészeti minőség biztosíthatja a tervezett épültet maradandóságát, de megjegyzendő, hogy a három tört, transzparens tömeg nyugati eleme túl nagyra sikerült, feszíti az érzékeny környezet kereteit.

A Bíráló Bizottság tekintettel a helyszínválasztásra és a koncepció átgondoltságára való tekintettel a pályaművet megosztott harmadik díjban részesíti.